Seminarie / workshop

workshops med fyra olika spår.

OBS I anmälningsformuläret kan du välja fritt mellan alla seminarier. Men du kan också välja ett spår/inriktning.

Extrainsatt seminarie!
”Att ta emot och ge ut profetiska ord” -Lördag 11.30 i kyrksalen.

Bibeln & Bönen

Hur kan bibeln & bönen leda och utrusta oss, och andra?
Här inspireras du att växa och ta ett kliv framåt i din relation till Gud och i din kallelse!

  1. Att leda sig själv -Torsdag kl 16 i kyrksalen
  2. Att vägledas av Anden -Fredag kl 16 i kyrksalen
  3. Att utrusta andra – Lördag kl 16 i kyrksalen

Ledarfokus

Här utrustas du för att göra framsteg som ledare (eller blivande) och för att träna andra!

  1. Att leda genom predikan och undervisning -Torsdag kl 16 i ”Inhousecaféet”
  2. Att leda proaktivt och profetiskt -Fredag kl 11.30 i kyrksalen
  3. Att leda en ung generation -Lördag kl 11.30 i ”Inhousecaféet”

Outreach

Inspiration och praktiska exempel i att vinna nya människor. Att gå från fruktan till glädje och frimodighet!

  1. Att komma igång (starten) -Torsdag kl 16.00 Nere i restaurangens inre rum
  2. Verktyg och kraft (utrustningen) -Fredag kl 16.00 i ”Inhousecaféet”
  3. Att göra lärjungar (uppföljningen) -Lördag kl 16.00 i ”Inhousecaféet”

Rakt på sak för ungdomar!

Riktad undervisning för alla ungdomar (12-25)
Två seminarier/workshops och ett nattmöte

Seminarie del 1 -Fredag kl 11.30 Nere i restaurangens inre del.
Seminarie del 2 -Lördag kl 16.00 Nere i restaurangens inre del
Nattmöte Fredag kl 21.30 i kyrksalen