Samuel Lundgren

Samuel och hans fru Bea är grundare av församlingen Melleruds Kristna Center. De är uthålliga hjältar för Guds rike som i över 20 års tid stått fasta i sin kallelse att betjäna Melleruds samhälle med evangelium. De har ett stort arbete framförallt bland de unga och lever verkligen ut sitt måtto ”för en ung generation” Deras kyrkolokal är faktiskt ett helt kvarter nära centrum. Ett nedlagt mejeri där de nu driver second hand, ungdomsarbete, har gudstjänstlokal, vandrarhem m.m.
Samuel har en fantastiskt förmåga att förmedla passion för Guds Ord och är en mycket omtyckt bibellärare.