Paul John

Paul John är Indiern som flyttade till Sverige för att studera. Här fann han tron på Jesus, men också sin fru Mirjam. Idag bor familjen i Mellerud där de nu ingår i pastorsteamet i Melleruds Kristna Center. Paul är predikanten med passion för mission och förmedlar tro om att inget är omöjligt för Gud!
Paul är inte bara predikant i Mellerud, utan tar varje tillfälle att predika runt om i världen.